Tag : idolsmiledental

3 May, 2021

จัดฟันเร็ว Fastbraces เหมือนหรือต่างกับจัดฟันทั่วไปอย่างไร? จัดฟันเร็ว Fastbraces ต่างจากการจัดฟันทั่วไปอย่างไร เราจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นโดยการเปรียบเทียบระหว่างการจัดฟันเร็ว Fastbraces และการจัดฟันโลหะ ที่เป็นการจัดฟันโดยใช้ลวด ซึ่งหากมองผิวเผินก็คือการใส่ลวดใส่เหล็กเหมือนกัน แต่การจัดฟันทั้งสองรูปแบบนี้ยังมีการทำงานและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต่างกันอยู่ จะมีอะไรบ้างลองมาดูกัน

Read More

15 January, 2021

จัดฟัน ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก เพื่อโครงหน้าที่ดูดี ! หากย้อนไปในสมัยอดีต จะทราบกันดีว่ามีความเชื่อหนึ่งที่ติดอยู่ในสังคมประเทศไทย คือ เด็กเล็กๆไม่ควรจัดฟัน ควรไปเริ่มจัดฟันในขณะที่เจริญเติบโตแล้ว เพราะการจัดฟันในเด็กเล็กจะทำให้ฟันมีปัญหา ?

Read More