โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคปอดที่เกิดจากการสูดดมก๊าซที่เป็นอันตรายการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่าเป็นผลรองของปอดที่เสียหาย ความอ่อนแอนี้ทำให้แต่ละคนเคลื่อนไหวไปมาได้ยากและออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ปอดของพวกเขาแย่ลง ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมลดลงอย่างไม่รู้จบ การบำบัดด้วยการออกกำลังกายเป็นการรักษาเฉพาะ

สำหรับภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อโครงร่างของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม การรักษาดังกล่าวอาจไม่สามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะ sarcopenia frailty ในผู้ป่วย ความไม่สมดุลนี้ได้กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข Ninjin’yoeito เป็นยาสมุนไพรญี่ปุ่นที่มีแครอทเป็นส่วนประกอบ ซึ่งโดยทั่วไปจะมอบให้กับผู้ที่ฟื้นตัวจากอาการเบื่ออาหารและความอ่อนแอทางร่างกายหลังการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพื่อให้มีผลเสริมในการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย นอกจากนี้ ยานี้ยังช่วยเพิ่มการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในหนูที่มีอายุมากขึ้นด้วยการกระตุ้น PGC-1α ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อ